Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan Floor Factory samler inn og behandler personopplysninger.

Personvernerklæring for Floor Factory

Sist oppdatert: 15.05.2018

Floor Factory ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av persondata. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Det er frivillig for personer å oppgi opplysninger med mindre annet er spesifisert. Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger er samtykke, med mindre annet er spesifisert.

Nettbasert behandling av personopplysnigner på floorfactory.no

Vangen & Plotz er Floor Factorys leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet og er databehandler på vegne av Floor Factory. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Floor Factory og Vangen & Plotz som har tilgang til disse opplysningene. Det foreligger en databehandleravtale mellom Floor Factory og Vangen & Plotz som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Floor Factory samler inn opplysninger om besøkende på floorfactory.no. Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre og videreutvikle nettstedet. Denne statistikken kan for eksempel gi svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke enheter som benyttes. Vi bruker Google Analytics (https://www.google.com/analytics/) for å analysere informasjonen. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre. utleveres ikke av Floor Factory til andre aktører.

Siden IP-adresser kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed en enkeltperson defineres dette som en personopplysning. Vi avidentifiserer opplysningene før informasjonen lagres og bearbeides i Google Analytics. Med avidentifisert menes at opplysningene vi samler inn ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Disse opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern.  (https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/)

Informasjonskapsler/Cookies

Informasjonskapsler (cookies), er små tekstfiler som nettstedet lagrer i brukerens nettleser, for å registrere brukerens IP-adresse og bevegelser på nett. Vi bruker informasjonskapsler i forbedrings og markedsføringsøyemed, denne dataen kan ikke knyttes til brukeren.

Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Flertallet av nettleserene er innstilt slik at de aksepterer informasjonskapsler automatisk. Hvis du ikke vil at slik informasjon skal lagres i din nettleser, går du selv inn i innstillingene på den aktuelle nettleseren og deaktiverer funksjonaliteten.

Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan det føre til at enkelte nettsider ikke fungerer optimalt

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Følgende informasjonskapsler brukes på floorfactory.no:

Cookie

Leverandør

Formål

Utløpsdato

CraftSessionId

Craft

Passer på at ulike variabler er like gjennom en hel sesjon for brukeren

Når nettleseren lukkes

_dc_gtm_UA-72902727-1

Google

Brukes av Google Tagmanager til å spore trafikk på nettsiden i Google Analytics

Når nettleseren lukkes

NID

Google

Passer på brukerens preferanser er riktig

6 mnd

_ga

Google

Brukes av Google Analytics for å spore trafikk på nettsiden

2 år

_gid

Google

Brukes av Google Analytics for å spore trafikk på nettsiden

24 timer

IDE

Google

Brukes av til markedsføring

2 år

E-post

Ved e-posthenvendelser til floorfactory.no (@floorfactory.no-adresser) lagres disse på mottakers innboks og e-posttjenestens servere. Vi behandler kun personopplysningene for å håndtere din henvendelse.

E-posthenvendelser krypteres ikke. Du må derfor ikke sende sensitiv informasjon per e-post.

Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. En slik anmodning må være skriftlig og rettes til adressen nedenfor.

Du kan også på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine opplysninger. Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen din, endre kommunikasjonspreferanser, vennligst rett en skriftlig anmodning til: mail@floorfactory.no

Sikkerhet

Vi forstår hvor viktig sikkerhet er for våre kunder. Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er et av de mest avanserte sikkerhetsprogrammer som for tiden er tilgjengelig for nettransaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon, slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett.

Du vet du er på et sikkert område på nettstedet når du ser "https" i nettleserens adressefelt, her vises også en liten låst hengelås.

Oppdateringer av personvernerklæring og retningslinjer for cookies

Vi kan endre våre erklæringer vedrørende personvern og cookies fra tid til annen. Dette for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller for å tilfredsstille behovene til våre kunder, markedsføringspartnere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på vår nettside og datoen for endringen vil vises, slik at du er klar over når siste oppdatering fant sted.